شماره حساب


بانک پاسارگاد :                                                                                          1-10002069-8000-339

 

بانک ملی :                                                                                                          0108881970001       

                      

بانك ملت :                                                                                                                4828177548      


بانک صادرات :                                                                                                     0102715861003      


بانک پارسیان :                                                                                                     0 - 21703 - 801    


بانک سرمایه :                                                                                             1 - 2953032 - 104310   


شماره کارت پاسارگاد :                                                                        9533 - 3496 - 2910 - 5022  


شماره کارت ملت :                                                                               3383 - 9837 - 3379 - 6104    


شماره شبا بانک پاسارگاد :                                                      IR1205700 339800 10002069 001    

 


به نام : مجتبی پایدارفرد

 


  خواهشمند است از واریز هر گونه وجه به حسابی غیر از حسابهای فوق خودداری فرمائید