فرم استخدام

فرم استخدام
شغل درخواستی:
مشخصات فردی
نام : * نام خانوادگی : *
نام پدر : * کد ملی: *
محل تولد: * وضعیت تاهل: تاریخ تولد :
مشخصات تحصیلی:
تحصیلات: رشته تحصیلی: *
تسلط به زبان خارجی آشنایی با کامپیوتر
آشنایی با زبان انگلیسی : به میزان: عالی خوب: متوسط: ضعبف : آشنایی با کامپیوتر: نوع نرم افزار :

دوره های آموزشی گذرانده شده:

Homac Basic Intermediate

Advance Amadeus

سوابق کاری:

میزان سابقه کار(سال)

نام شرکت یا موسسه:

آژانسهایی که تاکنون در آن مشغول به کار بوده اید با ذکر سمت:

اطلاعات تماس:

ایمیل:

تلفن ثابت

 

موبایل: *
آدرس: