مکان های دیدنی سوچی

 

 

 

 

 

 

تئاتر زمستانی

 

 

شهربازی

 

 

 

آکواریوم

 

 

 

 

 

 

 

 

پارک ای جی هکت

 

 

پارک ریوریا

 

 

پیست اسکی

 

       

 

 

باغ گیاه شناسی دنداریوم