جمهوری هند، کشوری است پهناور در جنوب آسیا واقع در مرز دریای عرب و خلیج بنگال، که بزرگترین و مداوم ترین تمدن را در جهان دارد. این کشور تاکنون مستعمره کشور های گوناگون بوده است. همین امر باعث کندی رشد این کشور شده است. اما به دلیل قدمتی که دارد هم اکنون یکی از مکان های خاص گردشگری در جهان می باشد که در طول یک سال میلیون ها نفر از طریق تورهند وارد این کشور می شوند.

هند دموکراسی ترین کشور جهان می باشد. در قانون اساسی این کشور هیچ دین رسمی وجود ندارد و آزادی مذهبی در آن برای همه قید شده است. به همین دلیل در هند شما شاهد همه ادیان موجود در جهان و ادیان بسیار گوناگون و خاص تر نیز خواهید بود. هند دارای بیش از 300 هزار مسجد فعال می باشد که این تعداد از هر کشور دیگری درجهان، حتی کشور های مسلمان بسیار بیشتر می باشد.

برای سفر به کشور پهناور و شلوغ هند بهترین و راحت ترین گزینه سفر با تور می باشد. این کشور به اندازه ای بزرگ و عجیب است که امکان دارد در گشت و گذار در آن به مشکل بخورید. پس پیشنهاد می شود با تور سفر کنید. در حال حاضر تور کشور هند در دو گروه تور گوا و تور دهلی، آگرا، جیپور برگزار می شود. که اگر مایل به آرامش بیشتری هستید تور گوا را انتخاب کنید و اما اگر اهل ماجراجویی و تکاپو هستید تور دهلی، اگرا، جیپور بسیار برایتان جذاب خواهد بود.