کشوری سردسیر، که امروزه طرفداران بسیاری از سراسر جهان پیدا کرده است. بسیاری از شهر های کانادا، درصد امید به زندگی بالایی  دارد. به همین دلیل است که مقصد توریستی جذابی نیز شده است. تور کانادا در حال حاضر پرفروش ترین تور به ویژه در کشورمان ایران می باشد.

این کشور پهناور در شمالی ترین نقطه قاره آفریقا از اقیانوس اطلس تا آرام گسترده شده است. به طوری که گفته می شود اگر شما بدون توقف در اطراف خط ساحلی کانادا راه بروید، حدود 4.5 سال طول می کشدتا یک دور کامل بزنید. خط ساحلی کانادا در مجموع 202.080  کیلومتر می باشد. کانادا طولانی ترین خط ساحلی در جهان را دارا می باشد.