پادشاهی اسپانیا، کشوری است در قسمت جنوب غربی اروپا، که از سمت شرق و جنوب خود به دریای مدیترانه، از سمت شمال به دریای کانتربیا و از سمت غرب به اقیانوس اطلس راه دارد. کشور اسپانیا دارای تمدنی کهن با فراز و نشیب های بسیار می باشد که تقریباً همیشه در طول تاریخ از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. هم اکنون نیز این کشور بزرگ یکی از کشور های مهم جهان محسوب می شود. شما با انتخاب تور اسپانیا به یکی از بهترین های جهان پا خواهید گذاشت.

این کشور اروپایی در جنوب غربی این قاره در شبه جزیره ایبری واقع شده است. پادشاهی اسپانیا از شمال با کشور فرانسه و آندورا، از غرب با پرتغال و از مرز جنوبی با جبل الطارق و مراکش همسایه می باشد. این کشور که در حدود 82 درصد از جزیره ایبری را در بر دارد از نظر مساحت پنجاه و یکمین کشور جهان با حدود 000/030/504 کیلومتر مربع مساحت می باشد.